Menu

Eco Rating - NL

Eco Rating

De Eco Rating vertelt je welke impact een smartphone op zijn omgeving heeft

Wil je een nieuwe telefoon kopen, met aandacht voor het milieu?

Dat is waar de Eco Rating om draait! Leer meer over de werking van de Eco Rating en over de meest duurzame smartphones.

Definitie

Wat is de Eco Rating?

De Eco Rating is een score die aan smartphones wordt toegekend en die de milieu-impact doorheen hun levenscyclus meet. 

Van productie over gebruik tot levenseinde: we nemen verschillende criteria in aanmerking om uiteindelijk elke smartphone een duurzaamheidsscore op 100 te geven. Zijn ze repareerbaar? Recycleerbaar? Hebben ze een beperkte of een lange levensduur? En nog zoveel andere vragen die we meenemen in de beoordeling van mobiele telefoons.

Het concept is duidelijk: hoe hoger de score, hoe duurzamer en milieubewuster. Een bijzonder praktische en transparante tool die je helpt de meest eco-friendly smartphone te kiezen.

Eco Rating logo
Het Eco Rating-label in de praktijk

Op basis van welke criteria worden de smartphones beoordeeld?

Duurzaamheid

Beoordeelt de stevigheid van de gsm, de levensduur van de batterij en de garantietermijn van het apparaat of de onderdelen ervan.

Klimaatvriendelijkheid

Evalueert de broeikasgasemissies tijdens de volledige levenscyclus; hoe hoger de score, hoe beter voor het klimaat.

Repareerbaarheid

Beoordeelt het gemak waarmee het apparaat gerepareerd kan worden, inclusief het ontwerp en eventuele mogelijkheden om de levensduur te verlengen.

Behoud van de hulpbronnen

Evalueert de impact van het gebruik van zeldzame grondstoffen in de productie, wat tot het verdwijnen van die hulpbronnen zou kunnen leiden (bv. goud voor de productie van elektronische componenten); hoe hoger de score, hoe kleiner de impact.

Recycleerbaarheid

Beoordeelt of men de onderdelen kan demonteren en terugwinnen, de informatie die dat mogelijk maakt en het vermogen om de materialen te recycleren.

Goed om te weten:

Onder invloed van nieuwe technologieën en gebruikerservaringen werd de methodologie voor het beoordelen van de smartphones in januari 2023 herbekeken. Die wijziging omvat:

  • Vermindering van het gewicht van die criteria waar de meeste smartphones al goed op scoren.
  • Bonuspunten voor smartphones die gemaakt zijn met hernieuwbare energie, die een langere levensduur hebben en die bijdragen tot een circulaire economie.

De verschillen tussen de beide methodologieën (voor en na 1 januari 2023) zijn te zien op het nieuwe label (versie 2).

Let op: er is geen vergelijken mogelijk tussen apparaten die niet volgens dezelfde methodologie beoordeeld geweest zijn. 

Afbeelding 1

Eco rating 2022

Label voor smartphones met commerciële lancering vóór 31 december 2022

Afbeelding 2

Eco rating 2023

Nieuw label voor de apparaten waarvan de commerciële lancering plaatsvond na 1 januari 2023

Concreet

Hoe worden de smartphones beoordeeld?

Het Eco Rating-label maakt gebruik van een wetenschappelijke methodologie op basis van 13 milieu-indicatoren en 6 indicatoren voor de circulaire economie.

De hoogst mogelijke score is 100. Hoe dichter de score bij 100, hoe beter het apparaat is voor het milieu.
Bij de berekening van deze indicatoren wordt rekening gehouden met:

  • Winning van de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van het apparaat
  • Productieketen
  • Logistieke keten (transport van de grondstoffen)
  • Gebruik van het apparaat
  • Verwerking van het apparaat aan het einde van zijn leven
  • Duurzaamheid
  • Repareerbaarheid
  • Recycleerbaarheid
Eco friendly illustration

Wist je dat?

Wie zit achter dit initiatief?

Het Eco Rating-label ontstond in mei 2021. Het is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van vijf Europese mobiele operatoren, met name Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (onder de merken O2 en Movistar), Telia Company en Vodafone.

Het staat alle operatoren vrij zich achter dit initiatief te scharen, dat trouwens ook door heel wat fabrikanten wordt ondersteund. Het doel van dit project? De overgang naar een circulaire en duurzamere smartphone-economie versnellen.

Samen naar een duurzamere wereld