Menu
Hulp & Support

Waar vind ik mijn Easy Switch-nummer?

Waar staat mijn Easy Switch code?

Je Easy Switch-ID en klantnummer vindt je terug op de factuur of in de klantenzone of mobiele app van je huidige operator.

Bij het inschrijven op een nieuw abonnement voor vaste diensten, vraagt Orange jouw toestemming om de diensten bij de huidige operator op te zeggen door middel van een mandaat.

Document invullen

In dit mandaat geef jij aan dat je je vaste diensten wenst stop te zetten en of je je gsm-nummer(s) en vast nummer(s) wenst over te dragen (of mee te nemen). Voor die specifieke abonnementen hoef je dat dus niet meer zelf te doen. Je vindt het Easy Switch-mandaat terug op de laatste pagina van je Abonnementsaanvraag.

Vind je Easy Switch ID en je klantnummer meteen via:

  • Linksboven op de eerste pagina van je factuur (je facturen zijn beschikbaar in je Klantenzone of in de MyOrange app)
  • je Klantenzone (alleen vanaf een PC), in de rubriek 'Mijn profiel'.
  • MyOrange app, in de rubriek ‘mijn producten beheeren’ dan ‘Internet’

Meer info

Belangrijk

Easy switch stelt je niet vrij van betaling van de bedragen die nog verschuldigd zijn aan de operator bij wie je weggaat. Je krijgt nog minstens een factuur , ter afsluiting, van je huidige operator na de overdracht.

Controleer altijd eerst de voorwaarden van je contract bij je huidige operator. Ga na...

  • of er een opzegtermijn is voorzien.
  • of je een opzegvergoeding moet betalen: de meeste contracten hebben een duur van minstens 6 maanden. Dit is vaak het geval indien: er een toestel (smartphone, tv, laptop, tablet, …) verbonden is aan je contract voor je telecomdiensten of als je hebt genoten van een korting of promotie.
  • of je gsm-abonnement(en) deel is/zijn van je telecom-pack bij je huidige operator (Telenet, Proximus, VOO,…)

Wanneer wordt mijn nummer overgedragen?

Tijdstip van de overdracht van je vast nummer

Je vast nummer wordt overgedragen op het zelfde moment als de installatie van je vaste diensten.

Tijdstip van de overdracht van je vaste diensten

Onmiddellijk na de installatie van je vaste diensten, wordt het abonnement van je diensten bij je vorige operator stopgezet.
Indien de technicus niet op de afspraak aanwezig is, heb je recht op een vergoeding van 10 €. Je contacteert ons hiervoor op het nummer 50005432.

Tijdstip van de overdracht van je mobiele nummers

  • Je mobiele nummer(s) wordt/worden onmiddellijk overgedragen.

Praktische informatie

  • Opnames van programma’s kunnen niet worden overgedragen van de ene operator naar een andere.
  • Als je je mailadres nog 18 maanden en/of je webruimte nog 6 maanden wil houden, moet je dat aanvragen bij je oude operator. Orange biedt geen e-mailadres aan.
  • Vóór je je abonnement opzegt, vergeet niet een back-up te nemen van de bestanden die je in de cloud van je oude operator hebt opgeslagen.
Heeft deze pagina je verder geholpen?
Een beetje hulp nodig?

Nog meer mogelijkheden