Je herlaadkaart identificeren

Je identificeren als nieuwe klant

De wet ging in voege op 16 december 2016. Vanaf dan ben je verplicht je te identificeren bij aankoop van een nieuwe Orange-herlaadkaart. De wet over de identificatie van herlaadkaarten voorziet dat je je moet identificeren met een geldig identiteitsdocument wanneer je een nieuwe herlaadkaart koopt. Zolang je je niet geïdentificeerd hebt, kan je de kaart niet gebruiken. Je kan dus geen oproepen doen of ontvangen, geen sms'en sturen of ontvangen, en je kan niet surfen.

Alle klanten met een herlaadkaart moeten zich identificeren, ook als je eerder al een gsm-abonnement had.

Meer info over hoe je je kan identificeren lees je hier.

Ik heb een Orange-herlaadkaart gekocht voor 16 december 2016. Wat moet ik doen?

Als je een herlaadkaart kocht voor 16 december 2016, heb je tot 6 juni 2017 om deze te identificeren. Indien je niet geïdentificeerd bent op 6 juni 2017 moet Orange, in navolging van de wet, je herlaadkaart onbruikbaar maken. Je hebt geen recht op een compensatie voor deze deactivatie.

We raden je echter aan niet te lang te wachten om je herlaadkaart te identificeren: je kan hiervoor gebruik maken van online herladen (niet in de My Orange-app), deze pagina (houd dan wel je elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en je pincode bij de hand), of je kan even langsgaan bij een Orange-shop of één van onze partners. Wij identificeren je in enkele ogenblikken.

Wij identificeren je aan de hand van één van de volgende documenten:

  • een Belgische identiteitskaart

  • een identiteitskaart van een lidstaat van de Europese Unie

  • een Belgische elektronische kaart voor buitenlanders

  • een internationaal paspoort

  • een officieel document dat, tijdelijk, één van de hierboven genoemde documenten vervangt dat werd verloren of gestolen, op voorwaarde dat het identificatiedocument origineel, leesbaar en geldig is

Ook herlaadkaarten die gebruikt worden in toestellen zoals bijvoorbeeld een alarmsysteem, moeten zich voor 6 juni 2017 identificeren.

De wetgeving bepaalt dat je je moet identificeren telkens Orange je dat vraagt. Het is mogelijk dat we je vragen je opnieuw te identificeren omdat we een anomalie gevonden hebben in verband met je bestaande identificatie.

Als je verhuist of een nieuwe identiteitskaart hebt, moet je je niet opnieuw identificeren. Je identificatie blijft geldig.

Kan ik een herlaadkaart kopen en identificeren voor iemand anders?

Je kan een herlaadkaart kopen voor iemand in je familie (je ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen), voor je echtgeno(o)t (e), voor de persoon met wie je wettelijk samenwoont, of voor iemand over wie je voogdij hebt. In deze gevallen mag jij deze herlaadkaart op jouw naam identificeren, en ben jij dus ook aanspreekpunt voor de overheid indien nodig.

De wet staat echter niet toe je herlaadkaart door te geven aan iemand anders. Wettelijk blijf jij verantwoordelijk voor het gebruik van deze herlaadkaart, gezien ze op jouw naam geïdentificeerd staat.

Ik ben mijn herlaadkaart verloren of ze werd gestolen. Wat moet ik doen?

Je moet Orange zo snel mogelijk (binnen 24 uur) informeren over diefstal of verlies van je herlaadkaart. Orange blokkeert je kaart dan onmiddellijk. Hiervoor bel je

  • In België: 5000 (gratis met je Orange-nummer) of 02 745 95 00 met een ander nummer, lokaal tarief
  • In het buitenland +32 2 745 95 00 (gratis)

Kan ik mijn herlaadkaart identificeren in mijn Klantenzone?

Je kan je herlaadkaart niet officieel identificeren via je Klantenzone. Je kan dit makkelijk online (met je Belgische elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en je pincode), of door even langs te gaan in een van onze Orange-shops.