Je factuur begrijpen

Je hebt een abonnement

Bekijk de video hieronder en kom meer te weten over de inhoud van je factuur:

Elke factuur bevat de gesprekskosten van de afgelopen factureringsperiode, alsook de kosten van jouw abonnement en geactiveerde opties voor de volgende factureringsperiode.

Als je een nieuw nummer of een extra dienst geactiveerd hebt, betaal je de abonnementskosten voor de volgende maand, evenals een bijdrage voor de periode tussen de dag van de activering en de laatste dag van de factureringsperiode.

Op je eerste factuur vind je dus de abonnementskosten voor de periode tussen de datum van de activering en het einde van de eerste volledige factureringscyclus.

Kortom, je betaalt elke maand de (het) oproepen/sms’jes/surfvolume van de vorige maand alsook de abonnementskosten van de volgende maand. Als je je abonnement in de loop van de laatste maand hebt stopgezet, heb je dus te veel abonnementskosten betaald. Dat deel van de abonnementskosten dat je te veel hebt betaald, krijg je terugbetaald als krediet op de volgende factuur. Als je een terugbetaling verlangt, kan je dit na ontvangst van de negatieve factuur gewoon aanvragen.

Het terug te betalen bedrag kan je makkelijk berekenen met de regel van drie: de abonnementskosten voor de volledige maand wordt gedeeld door het aantal dagen van de maand en dan vermenigvuldigd met het aantal niet-actieve dagen.

De factureringsperiode omvat de maand waarin we je oproepen berekenen. Opgelet: deze periode valt niet samen met de kalendermaanden en is voor iedere factuur dezelfde. Je kan je factureringsperiode niet veranderen. Bij de activering van een abonnement bepaalt Orange automatisch jouw factureringsperiode.

De term “multimedia” op jouw factuur is de verzamelnaam voor alle vormen van mobiel internet.

Mobiel internet omvat heel wat verschillende mogelijkheden:

  • Wanneer je jouw e-mails wil raadplegen via je gsm
  • Wanneer je een applicatie via jouw smartphone gebruikt
  • Wanneer je even wat informatie wil opzoeken via het internet
  • Wanneer je sociale media raadpleegt via je gsm

De prijs van Multimedia kan variëren.

Wanneer je een abonnement hebt dat gemaakt is om aan mobiel surfverkeer te doen, dan betaal je initieel niets omdat het surfverkeer inbegrepen zit in jouw abonnement. Is je surfbundel opgebruikt, dan word je uitgenodigd om een nieuwe bundel aan te kopen voordat je weer verder surft. Zo bewaar je de volledige financiële controle over je surfverbruik.

Heb je echter een abonnement waarin het surfverkeer niet inbegrepen is en wil je toch aan surfverkeer doen, dan betaal je per sessie.

Third Party Services is de verzamelnaam voor alle smsjes van en naar verkorte nummers. Dat verkorte nummer zal meestal uit 4 cijfers bestaan. Third party services kunnen zowel sms inhouden die ik verzonden heb, als sms die ik gekregen heb van zo’n kort nummer.

Premium sms’en of mms’en kunnen een tarief hebben dat gelijk is aan of hoger is dan het tarief dat van toepassing is voor een nationale standaard-sms of -mms. De eenheidsprijs kan tot 4 euro bedragen.

Nummer Categorie Maximum prijs
19xx Operator diensten 0.15 €
2xxx Betalende diensten 1 €
3xxx Betalende diensten 4 €
4xxx Micro-betalingen 31 €
5xxx Spelletjes/logo's/beltonen 0.50 €
6xxx Spelletjes/logo's/beltonen 2 €
61xx TV-spelletjes 2 €
7xxx Volwassenen 4 €
8xxx Gratis diensten Gratis
90xx - 94xx Andere abonnementen Sturen: 0,15 € / Ontvangen: 2 €
95xx - 99xx Abonnementen (Spelletjes/logo's/beltonen) Sturen: 0,15 € / Ontvangen: 2 €

 

Je hebt een Zen-abonnement

Elke factuur bevat de kosten van het abonnement en van de opties voor de volgende factureringsperiode.

Indien je een nieuw nummer of een extra dienst op je eerste factuur geactiveerd hebt, betaal je:

  • de abonnementskosten voor de volgende maand;
  • een pro rata voor de periode tussen de dag van de activering en de laatste dag van de factureringsperiode.

Kortom, je betaalt elke maand de abonnementskosten van de maand die volgt.

Opgelet: de factureringsperiode loopt niet gelijk met de kalendermaanden en is voor elke factuur identiek. De factureringsperiode kan niet gewijzigd worden. Bij de activering van je Zen-abonnement legt Orange automatisch je factureringsperiode vast.

Goed nieuws: voortaan is de verbruiksinformatie van je Zen-abonnement en je opties ook zichtbaar op je gedetailleerde factuur. Je herlaadbeurten verschijnen echter niet op je factuur.

Terug naar Hulp

Was dit geen antwoord op je vraag?

De Orange Community staat voor jou klaar om je vragen snel te beantwoorden.

Zoeken in de Orange Community