Menu
Blog

Zelf de boekhouding doen van je eenmanszaak? Hmm …

Werk

Ook al is ze misschien beperkt en relatief eenvoudig, als eigenaar van een eenmanszaak moet je nu eenmaal een boekhouding voeren. Dat hoort niet alleen bij je fiscale verplichtingen, het helpt je daarnaast ook om een goed overzicht te bewaren van al je inkomsten en uitgaven. Aan jou de keuze om de boekhouding van je eenmanszaak al dan niet zelf te beheren. Als beginnend zelfstandige ben je misschien niet zo vertrouwd met boekhouding en administratie … Of ben je dat net wél? 

16.08.2017 Céline Roman

Boekhouding van een eenmanszaak: enkelvoudig of dubbel?
Wanneer we het over boekhouding hebben in een ondernemingscontext, duiken algauw de termen ‘enkelvoudige’ en ‘dubbele’ boekhouding op. Even uitleggen wat het verschil is.

Kleine ondernemingen, zoals eenmanszaken of vennootschappen onder firma, mogen een enkelvoudige of vereenvoudigde boekhouding voeren. Dat houdt in dat ze een aantal overzichten moeten bijhouden: een kas- en een bankboek, een aankoopboek, een verkoopboek en een inventarisboek.

Grotere ondernemingen zijn verplicht een dubbele boekhouding te voeren, waarin alle inkomende en uitgaande documenten geregistreerd worden. Het verschil met de enkelvoudige boekhouding zit hem in het feit dat van élke transactie zowel de credit- als de debetkant geboekt wordt. Vandaar dus de term ‘dubbele’ boekhouding. Debet en credit moeten met andere woorden altijd gelijk zijn.

Zelf boekhouding bijhouden of niet?
Hoorde je het in Keulen donderen toen je hierboven de woorden ‘debet’ en ‘credit’ las? Dan is het wellicht geen al te best idee om zelf de boekhouding van je eenmanszaak te doen. Want hoewel een vereenvoudigde boekhouding relatief makkelijk bij te houden is (mits je je toevlucht neemt tot elektronische hulpmiddelen zoals een boekhoudprogramma of een goed in elkaar gestoken excelsheet) vergt die taak toch wel wat kennis van, en vooral interesse in boekhouden en administratie. Je eigen boekhouding doen zal aanzienlijk wat tijd en energie eisen. Tijd en energie die jij misschien liever in de ontwikkeling van je zaak stopt?

Neem een boekhouder in de arm
Gelukkig houdt niets je tegen om je financiële zaakjes toe te vertrouwen aan een boekhouder met kennis van zaken. Zo heb jij tijd over om aan je klanten te besteden én krijg je professioneel advies over waar het met je boekhouding naartoe moet. Want zodra je eenmanszaak begint te groeien, duiken er wellicht fiscale en financiële opportuniteiten op waaraan jij nog niet had gedacht, maar jouw boekhouder wel.

Wist je dat je in de loop van je eerste jaar als zelfstandige gratis eerstelijnsadvies kunt krijgen van een boekhouder? Daarvoor kun je terecht in een erkend boekhouderskantoor.

Tags

Found this useful? Share with

Céline Roman
Dol op sms’en en smileys. Smoor op shoppen en lekker eten. Gek op joggen en apps.