Menu
Blog

Een stagiair aannemen: doen of niet?

Werk

02.05.2017 Andy Van Schil

De kans is groot dat je (ooit) een stagiair hebt aangenomen of er minstens over hebt nagedacht. Al was het maar om de administratieve achterstand weg te werken of eindelijk de website te updaten. Veel ondernemingen doen er zelfs structureel een beroep op. Maar zijn stagiairs wel degelijk een meerwaarde voor je onderneming? Of wegen de baten niet op tegen de kosten? Een overzicht van de belangrijkste voordelen en aandachtspunten.

Geen tijd voor een stagiair

Stagiairs in dienst nemen stuit bij veel ondernemers nog altijd op heel wat weerstand. In de eerste plaats omdat het tijdrovend heet te zijn. Want die stagairs moeten worden gebriefd, begeleid, geëvalueerd … Kostbare tijd die niet onmiddellijk rendeert. Bovendien heeft een stagiair op voorhand geen welomschreven takenpakket. Bedrijven haken vaak af omdat ze geen interessante stageopdracht voorhanden hebben.  

Of toch?

Dat een stagiair rekruteren en integreren tijd vergt, staat buiten kijf. Maar als je op een doordachte manier te werk gaat, loont het wel degelijk de moeite. Zo nemen stagiairs heel wat werk uit handen tegen lage kosten. Maar ze doen méér dan het werk verlichten. Dankzij hun jonge leeftijd bieden ze een frisse kijk op je business. Bovendien zijn ze op de hoogte van de allernieuwste technieken en inzichten. Die kennis is een inhoudelijke sterkte en helpt om je kmo up-to-date te houden. Ten slotte staat jong bloed ook garant voor een frisse dynamiek op de werkvloer.

Zó maak je er een succes van

Wie zijn vooroordelen niet bevestigd wil zien, houdt het best rekening met enkele aandachtspunten. Dit zijn de belangrijkste do’s om van het stagewerk een succes te maken:

  • Denk op voorhand goed na over het takenpakket. Zijn er bepaalde projecten die de hulp van een frisse kracht kunnen gebruiken? Welke taken moeten dringend worden aangepakt en vergen geen tonnen ervaring?
  • Laat een stagiair nooit aan zijn lot over. Net als bij de aanwerving van een nieuwe werknemer duid je het best een mentor aan die verantwoordelijk is voor de coaching en aansturing.
  • Laat je medewerkers voldoende op voorhand weten dat er een stagiair op komst is. Licht hen meteen ook in over de termijn van het stagecontract en over het bijhorende takenpakket. Op die manier voelt iedereen zich betrokken en is de stagiair meteen geïntroduceerd als volwaardig lid van het team.
  • Wil je op lange termijn met stagiairs werken? Voorzie dan één of meerdere overlappende stageweken, zodat de ene stagiair de andere kan inwerken.
  • Beschouw de stagiair als een klankbord. Laat hem of haar geregeld aan het woord, en sta open voor constructieve feedback over het reilen en zeilen binnen je onderneming.

Rekruteer gericht

Niet elke stagiair is geschikt voor je onderneming of voor het takenpakket dat je voor ogen hebt. Ga daarom selectief te werk. Spreek de juiste onderwijsinstellingen aan, en vraag kandidaat-stagiaires om een cv en motivatiebrief. Maak een selectie en laat de beste kandidaten op gesprek komen, net als je zou doen bij een gewone vacature.

Een stagiair aannemen? Wettelijke bepalingen

Opgelet: er zijn ook een aantal wettelijk vastgelegde zaken waarmee je rekening moet houden. Zo kun je aansprakelijk worden gesteld als je niet de nodige maatregelen neemt om de uitzendkracht te beschermen tegen gevaren die verbonden zijn aan zijn of haar taak. Ook moet je via de werkpostfiche het uitzendkantoor of de school op de hoogte brengen van de vereiste kwalificaties en welzijnsaspecten.

Tags

Found this useful? Share with

Andy Van Schil